2023 Eğitim Vizyon Felsefesi

2023 Eğitim Vizyonu Felsefesi

Eğitim; toplumda çok yanlış bir biçimde algılanır. Sınıf geçmeye, sınav kazanmaya ve iş bulmaya yarayan bir araç olarak görülür. Bu zihniyetin ve bakış açısını artık değiştirmenin zamanı geldi. Bu sayılanlar eğitimin türevsel sonuçlarıdır. Bakış açılarını türevsel boyuttan kurtarmak gerekir. İnsan değerli bir varlıktır. İnsanı mekanik bir canlı olarak gören eğitim anlayışından çıkıp eğitimi insani bir eylem olarak görmemizin zamanı geldi. Eğitimin merkezinde insan vardır. Eğitimde istenen sonuca ulaşmak için insanı konuşmak gerekir. Eğitim vizyonumuzu ve felsefemizi belirlerken eğitimle nasıl bir insan yetiştirmek istediğimizi belirlemeliyiz. Yetiştirmek istediğimiz insan profilini belirlemeden başlanılan eğitim bizi istenen sonuca götürmez. 20203 eğitim vizyonunun temel noktasında insan vardır. Eğitimle insana sadece beceri kazandırmak, hayatın zorlukları ile mücadele etmek zorunda kalan insanı ayakta tutmaya yetmez. İnsana evrensel, yerel, ahlaki, maddi, manevi ve milli değerler kazandırmak gerekir. Eğitim sadece gereksinimleri karşılamak için verilen dersler olarak görülmemelidir. Eğitimde saf çıkarcı yaklaşımdan uzaklaşmak gerekir.

 • Nasıl Bir İnsan Modeli
 • Bütüncül Yaklaşım Modeli

İnsanı sadece maddi ve manevi değerler açısından ele alan eğitim sistemleri günümüzde başarıya ulaşamamıştır. İnsan maddi ve manevi değerlerin birleşmesidir. İnsan ruh, beden, akıl, maddi ve manevi değerleri ile bir bütündür. Eğitim sistemleri insana bütüncül yaklaşmalıdır. İnsanı oluşturan tüm değerler eğitim sisteminin içinde yer almalıdır. İnsani değerleri es geçen bir eğitim sisteminin başarıya ulaşması mümkün değildir. Eğitimde başarının ölçütü sınavlardan alınan puanlar ya da okul sonrası kazanılan meslekler olmamalıdır. İnsanı eğitimin baş aktörü yapmak gerekir. Eğitimin odak noktası insan olmalıdır. 2023 eğitim vizyonu insanı maddi ve manevi olarak bir bütün olarak ele alır.

 • Ayrıştırıcı Değil Birleştirici Eğitim Anlayışı

Ayrıştırmak ve ötekileştirmek insan doğasına aykırıdır. İnsanı bir bütün olarak ele alan ve eğiten eğitim anlayışları bizi başarıya ulaştıracaktır. Ayrıştıran, dışlayan, indirgeyen eğitim anlayışları kısa sürede çökmüştür. Birleştiren ve bir araya getiren eğitim anlayışı ile eğitime yaklaşmak gerekir.

 • Bilgi Bütünlüğünü Sağlamak

Günümüzün en büyük sıkıntılarından birisi bilginin bütünlüğünün sağlanamamasıdır. Bu yüzden günümüzde yeni kuramlara ihtiyaç vardır. Uygulandığında işe yarayan bize katkı sağlayan bilgiler değerlidir anlayışına sahip pragmatizm anlayışı eğitimin doğasına aykırıdır. Bu yaklaşım epistemolojik anlayışı yok etmektedir.  Bilginin nerede ne zaman kullanılacağını saptamak güçtür. Bu yüzden bütün bilgiler değerlidir. Bilgilerin doğruluğu ve bütünlükleri ideolojik akımlardan etkilenmemesi gerekir. Her ideolojik yaklaşım eğitimde kendi felsefesine hizmet edecek bilgileri önemser. Bilgi bütünlüğü ancak eğitime evrensel bir bakış açısı geliştirilerek sağlanır.

 • Zihniyeti Değiştirmek Gerekir

Eğitim sistemimizin en temek sorunu zihniyet meselesidir. Zihniyet meselesi çözülmeden toplumsal sorunların çözülmesi mümkün değildir. Eğitim sisteminin sağlıklı ilerlemesi için evrensel bir zemine ihtiyaç vardır. Uygun ortam ve koşullar oluştuğunda eğitimden maksimum sonuç alır belirlenen hedeflere ulaşabilirsiniz.  Bir topluma yapılabilecek en büyük kötülük o toplumu kültüründen mahrum bırakmaktır. Eğitim sistemleri bireyin toplumsal değerlerine önem vermelidir. Eğitim sisteminin içinde mutlaka kültürel ve toplumsal değerler yer almalıdır. Eğitime bakış açılarının değişmesi evrensel bir  bakış açısının kurulması gerekir. Kendi düşüncesini toplumda hâkim kılmaya çalışan insan gerçeği bölerek insanlığa büyük zarar verir. Toplumun her parçası kendi düşüncesinin topluma egemen olmasını ister. Eğitim insan meselesi olmaktan çıkıp ideolojik boyuta ulaşması eğitimin kalitesini düşürür. Eğitim ideolojik olmaktan çıkıp pedagojik zemin üstüne oturtulması gerekir. Tüm enerjiler eğitimde belirlenen yol haritasını uygulamaya harcanmalıdır.

2023 Eğitim Vizyonu Felsefesi (Çözüm Önerileri)

 1. İnsan eğitimin odak noktasına alınmalıdır. Bütün planlar ve hedefler insan üzerine kurulmalıdır. İnsanı odak noktasına almayan eğitim sistemleri başarıya ulaşamaz.
 2. Eğitimle hedeflenen birey profili belirlenmelidir. Bu profil belirlenirken toplum tarafından kabul görecek şekilde hiçbir ideolojik düşünceye hizmet etmeyecek şekilde tasarlanmalıdır.
 3. Bütünleştirici bir eğitim sistemi anlayışı geliştirilmelidir. Ayrıştıran değil toplumun tümünü kapsayacak bir eğitim anlayışı olmalıdır. Milli değerlerimizi içine alan bizi bize anlatan bir yaklaşım olmalıdır.
 4. Zihniyetin değişmesi gerekir. Eğitime bakış açılarının değişmesi gerekir. Eğitimden beklenenler hiçbir görüşe ve ideolojiye hizmet etmeyecek şekilde önceden belirlenmelidir.  Eğitim sistemi içinde yer alan herkesin bu zihniyet değişimini yaşaması gerekir. Eğitim sistemini uygulayan kişilerin zihniyeti birinci derecede önemlidir.
 5. Eğitimde birlik ve beraberlik sağlanmalıdır. Eğitim siyasi ve sosyal konuların malzemesi olmamalıdır. Hiçbir siyasi görüşe hizmet etmemelidir. Hiçbir siyasi görüşün savunucusu olmamalıdır. Eğitim üzerinden siyaset yapılmamalıdır.
 6. Bilgi bütünlüğü sağlanmalıdır. Bilginin değeri ve bütünlüğü değişen yönetim sistemlerine göre değil evrensel değerlere göre belirlenmelidir.
 7. Eğitim sistemi toplumun tüm kemsini kucaklamalıdır. Bir sınıfa ya da bir gruba özel değildir. Bu yüzden eğitim sistemini tasarlarken o bölgede yaşayan tüm insanları kapsayacak bir eğitim içeriğinin hazırlanması gerekir. Bir sınıfı diğerinden üstün tutmak, bir sınıfın tüm özelliklerini eğitimde görmek mümkünken başka bir sınıfı dışlamak doğru bir yaklaşım değildir.
 8. İnsanların eğitime bakış açılarını değiştirmek gerekir. Eğitim sadece sınavlardan yüksek not almak ve işe girmek için bir araç olarak kullanılmamalıdır. Eğitim sisteminde yer alan tüm bireylerin eğitime gereken önemi vermesi gerekir.
 9. Eğitimde bireyi eğitim sisteminin odak noktası haline getirmek gerekir. İnsan değerli bir varlıktır. Gelişim düzeyleri ne olursa olsun tüm insanlar öğrenebilir. Eğitim belirlenirken insanların ihtiyaç durumları da işe koşulmalıdır.
 10. Eğitim sistemi bireyi canlı ve diri tutmalıdır. Eğitim sistemleri bireylere hayatta güçlü olabilmek için sahip olması gereken tüm bilgi ve becerileri içermelidir. Bireyi eğitimin odak noktası hale getirmelidir. İnsan eğitim sistemi içinde yeteneklerini tanıması ve geliştirmesi için önemli fırsatlar elde eder.
 11. Eğitim sistemini uzman bir ekip düzene sokmalıdır. Eğitim sisteminde ortaya çıkan tüm aksaklıklar önceden belirlenmelidir. Eğitim uygulanmadan tüm aksaklıklar giderilmelidir. İyi organize olmak, bireyin kendini tanımasına imkân vermek, bireyin güçlü yönlerini geliştirmesi için imkânlar oluşturmak gerekir.
 12. Eğitim sağlam kaynaklardan beslenmelidir. Hiçbir gurubun ve zümrenin eline geçmemelidir. Eğitim sistemi bütün insanları kucaklayacak şekilde tasarlanmalıdır.

Add a Comment