Anaokulu Eğitiminde Modern Yaklaşımlar

Anaokulu Eğitiminde Çocuk Merkezli Modern Yaklaşımlar

Okul öncesi dönem çocuğun gelişiminde çok önemli bir dönemdir. Bu dönemde çocukların okula olan duyarlılığı artar. Dünyanın farklı ülkelerinde okul öncesi eğitimle ilgili farklı programlar geliştirilmeye başlandı. Programlarda amaç çocuğa iyi bir eğitim vermektir. Anaokulu eğitiminde kullanılmak üzere geliştirilen programlar şunlardır:

  • İLK YILLAR YAKLAŞIMI:

İlk Yıllar Yaklaşımı: Temeli 1962 yılında İsviçre’de atıldı. Okul birliğinin kurulmasıyla temelleri atıldı. Bugünkü Diploma Programını kabul ettiler. Diploma programı üniversite okul öncesinde 2 yıl uygulanan bir programdır. Akademik mükemmeliyeti simgeler. Son on yıl içinde büyük değişiklikler yapıldı. İlk yıllar programı 3-12 yaşı ilk yıllar, 12-16 yaşı orta yıllar, 16-19 yaşı diploma programı olarak sınıflandırmıştır. Bu program dünya genelinde 1769 okulda ve 122 ülkede uygulanmaktadır. İlk Yıllar bölümü uluslar arası Okullar Müfredat programı tarafından geliştirilmiştir. Gelişim alanı olarak dil, sosyal çalışmalar, kişisel sosyal ve fiziksel eğitim, bilim ve teknoloji,, sanat ve matematik alanlarıyla ilgilenir.  İlk yıllar yaklaşımında; bilgi, beceri, tutum ve davranışlar çerçevesinde meraklı, bilgili, düşünen, iletişimci, prensipli, açık fikirli, risk alan, dengeli ve düşünceleri yansıtabilen sosyal bir birey olmayı hedeflemektedir.

• Çocuk öğrenirken; ben kimim, nerdeyim, kendimi nasıl ifade ederim, dünyanın düzeni nasıl işler, nasıl organize olurum ve evrende barışçı bir şekilde nasıl yaşar, nasıl paylaşırım sorularına cevap bulurlar.

• Program sürekli olarak değerlendirilir ve bu değerlendirme ne öğrenilmeli, nasıl öğrenilmeli, ne öğrenildiği, nasıl ölçülmeli, soruları temel alınarak programlar hazırlanır.

• Programın amacı; uluslararası bir müfredat oluşturarak kültürler arası anlayış ve saygı yoluyla daha iyi ve barışçıl bir dünyanın yaratılmasına katkıda bulunmaktır. Sorgulayan, bilgili ve duyarlı gençler yetiştirmek amaçlanır. Farklı kültürlerin eğitim anlayışını tek bir şemsiye altında toplayıp dünyaya uluslararası bir açıdan bakmayı hedefler.

• Öğrenci merkezli soru sorma yöntemiyle öğrenme sağlanır.

• Zengin malzemeler kullanılarak köşe sistemi yöntemiyle sınıf düzenlemesi yapılır.

• Malzemeler çocuğun ulaşabileceği yükseklikte ve görebileceği şekilde yerleştirilir.

• Kullanılan malzemelerin ve sınıf düzeninin farklı kültürleri yansıtmasına önem verilir.

• Ev ortamını yansıtacak sıcak bir sınıf atmosferi oluşturulur.

Add a Comment