Çocuğa Empati Davranışı Nasıl Kazandırılır?

  • Empati Becerisi Nedir?

Empati çevremizde bulunan bir başka insanın içinde bulunduğu durumu ve duyguyu anlayabilme durumudur. Kişi kendini o kişinin yerine koyarak olaylara ve durumlara o kişinin duygusu ve düşüncesi ile bakar. Karşımızda yer alan kişinin duygularını hissedebilme yeteneğine empati becerisi denir. Sokakta gördüğümüz evsiz birisi için üzülmemiz empati duygumuzun geliştiğini gösterir. Empati becerisi insanı yardım etmeye, bir başkası için bir şeyler yapmaya teşvik eden erdemli bir davranıştır.

Empati yapan insanlar kendi çıkarlarını bir köşeye itmesini bilirler. Karşısındaki insanın zor duruma düştüğünde neler yaşadığını neler hissettiğini bilir ve harekete geçerler. Empati bireyin sağlıklı sosyal ilişkiler kurmasını sağlar. Empati becerisi kişinin benlik algısını güçlendirir. Başka insanların da duygusu ve düşüncesi olduğunu anlayıp karşı tarafa saygı duymayı gerektirir. Empati her bireyin hayatı boyunca ihtiyaç duyacağı bir beceridir. Başkalarının duygularını anlamayı ve anlamlandırmayı sağlar. Empati becerisine sahip bireyler kendilerini güvende hisseder ve güçlü ilişkiler kurarlar. Başka insanlara anlayış ve hoşgörü ile yaklaşırlar. Farklılıkları zenginlik olarak adlandırıp hoşgörü ve saygıyı elden bırakmazlar. İnsanları oldukları gibi kabul ederler. Bulunduğu guruba uyum sağlar kesinlikle ayrımcılık yapmazlar. Empati doğuştan gelen bir yetenek değil sonradan öğrenilen bir beceridir.

  • Çocuğa Empati Kurmayı Öğretmek

Çocuklar anne ve babasını örnek alır. Bu yüzden empati becerisini çocuklara kazandırmak istiyorsak öncelikle bu vasfa sahip olmamız gerekir. Çocuklara iyi model olmak gerekir. Örnek olma konusunda çocuklarınızı sabırla dinlemelisiniz. Başkalarının duygularını önemsemelisiniz. Çocuklarınızla duygusal ve içten konuşmalar yapın. Çocuklarınıza yardımsever bir insan olduğunuzu gösterin. Yardımları reklam için değil insanlık için yaptığınızı çocuklarınıza hissettirin. Çocuğunuz olumsuz bir davranış sergilediği zaman karşı tarafa nasıl zarar verdiğini açıklayın. Karşı tarafın neler hissetmiş olacağını sorun. Aynı şekilde bir başkasının kendisine aynı şekilde davranması halinde neler hissedebileceğini sorun. Sen onun yerinde olsan neler yapardın, neler hissederdin? Gibi sorularla çocuklarınızın yaptığı eylemin kötü olduğunu fark etmesini sağlayın.

Çocuklarınızın sembolik oyunlar oynamasına imkan tanıyın. Sembolik oyunlar empati becerisini geliştirir. Evcilik oynayan çocuklar olaylara başkasının gözünden bakabilir. Çocuklarınıza günlük işlerde görev ve sorumluluk verin. Başkalarına yardımcı olmanın nasıl keyifli bir iş olduğunu çocuklarınıza görevler vererek öğretin.

Çocuklarınıza karşı sevgi, şefkat ve anlayışı elden bırakmayın. Çocuklarınız şefkatli olduğu zaman bu davranışlarını ödüllendirin. Çocuklarınızı şefkatli olma konusunda cesaretlendirin. Çocuklarınızın olay ve durumlar karşısında duygularını ifade etmelerine destek olun. Olay ve durumlar hakkında neler düşündüklerini ve neler hissettiklerini sorun.  Çocuk empati becerisini çevresinden sosyalleşerek öğrenir. Empati becerisi gelişmiş anne ve babaların çocukları empati becerisini daha kolay öğrenirler. Kendi duygu ve düşüncesini açıklayabilen ve anlamlandırabilen birey başkalarının duygu ve düşüncelerini kolay anlayabilir. Empati konusunda sabırlı olmak gerekir.

Add a Comment