Çocuk Gelişiminde Sanatın Etkisi

Çocuklar kendilerini farklı biçimlerde ifade ederler. Yaratıcı ve eğlenceli etkinlikler çocuklarda ifade becerisini arttırır. Okullarımız yaratıcı etkinlik ve aktivite konusunda maalesef yetersiz kalmaktadır. Ev ortamı da çocuklarımız için yaratıcı değildir. Çocuklar yarayıcı özelliklerini ancak sanatsal ve kültürel etkinlikler ile ortaya çıkarabilmektedir. Çocuk gelişimcileri sanatsal faaliyetler çocuğun yaratıcı özelliklerini geliştirdiğini çocukları küçük yaşta sanatsal etkinliklere sokmak gerektiğinin önemini vurguladılar.

Sanat çocukların kendileri sınırsız geliştirmeleri için uygun yaratıcı ortam sağlar. Çocuklar özel yeteneklerini ve potansiyellerini sanatla ifade eder. Hayal güçlerini ve zihinsel güçlerini sanatla geliştirebilir. Tek ve özel olduklarını sanatla hissedebilirler. Sanat çocuklara eğlenceli öğrenme ortamı oluşturabilirler. Eğlenen çocuklar fiziksel açıdan kendilerini güçlü hissederler. Gözleri daha iyi görür, kulakları daha iyi işitir. Yaparak yaşayarak öğrenme sağlarlar. Öğrenmenin içinde etkin rol oynarlar. Bu yüzden kalıcı ve etkili öğrenme sağlarlar. Beyin kapasiteleri tam performans ile çalışır. Sanat çocuğa mutlu olmayı öğretir.

Çocuklara yaratıcı sosyal aktiviteler düzenlemeliyiz. Çocuğa malzemeler ile özgürce çalışma ortamı hazırlamalıyız. Çalışma yapan çocuğa müdahale etmek doğru değildir. Sanat doğal olarak çocukların özgüvenini geliştirir. Çocuklar sanatla bireysel kazanımların dışında sosyal kazanımlarda elde eder. Paylaşmayı, yardımlaşmayı ve dayanışmayı öğrenir. Gurupla iş yapmanın önemini öğrenir. Toplumsal çıkarların bireysel çıkarlardan daha önemli olduğunu öğrenir. Arkadaşları ile birlikte iş yapan çocuk güçlü ve zayıf yönlerini keşfeder. Kendine güvenir ve özgüveni güçlenir. Çocuklar sanatsal etkinlikle benliğini ve kişiliğini tamamlar. Empati yaparak çevresindeki insanların duygularını öğrenir. Problem çözme, eleştiri yapma, analiz ve sentez gibi üst düzey becerileri uygulayarak öğrenir.

Sanat çocuklara estetik bilinci kazandırır. Çocuklara birçok alanda estetik özellik kazandırır. Çocuklara düzenli olmayı ve sorumluluk almayı öğretir. Sanat bireyi çok yönlü geliştirir. Sanat çocuğun farklı zeka alanlarına hitap eder. Görerek, dokunarak, işiterek, yaparak öğrenir. Öğrenirken 5 duyu organlarını aktif olarak kullanır. Sanat kalıcı öğrenme sağlar. Kişiyi öğrenmenin odağına getirir. Sanat kişiye yaşamdan zevk alma becerisi katar. Kişiyi manevi açıdan güçlendirir. Sanat kişiye, tarafsız olma ve eleştiri yapma becerisi kazandırır.

Add a Comment