Çocuklar Neden Ödev Yapmalı?

  • Ödevlerin Çocukların Gelişimindeki Önemi

Okul ödevlerini yapan çocuklar çoğu zaman zorlanır ve şikayetçi olur. Okul çağında çocuklara verilen ödevler çocuklarda sorumluluk duygusunu geliştirir. Okulda öğrenen bilgilerin tekrar edilmesine imkân tanır. Bilgilerin daha kalıcı belleğe yerleşmesine katkı sağlar. Anne ve babalar çocuklara ev ödevi konusunda destek olmalıdır. Çocuklar kendi ödevlerini tek başına yapabilecek düzeye gelinceye kadar aileler ödev konusunda çocuktan desteği kesmemelidir.  Anne ve baba ile birlikte yapılan ödevlerde çocuk derslerine daha iyi organize olur ve odaklanır. Çocuğun özgüven gelişimine olumlu katkı sağlar. Doğru amaca yönelik yapılan ödevler çocuğun akademik başarısına olumlu katkı sağlar. Çocuğun psikolojik ve sosyal gelişimini olumlu yönde etkiler. Ödev çocuğun sosyal ve kişisel gelişimi için büyük önem taşır. Ödevin nitelikli olması gerekir. Amaca yönelik hazırlanan ödev, öğrencinin bir sonraki derse hazır bir şekilde girmesini sağlar. Çocukların öğrenme sürecini hızlandırır.

  • Ebeveynler Çocuğun Ödevine Yardım Etmeli midir?

Çocuğunuzun ödevini tek başına yaması çocuğunuzda sorumluluk duygusunu geliştirir. Yardım almadan ödev yapan çocuklarda bağımsızlık duygusu artar ve çocuğun özgüveni gelişir. Bu durum çocuğunuza ödev konusunda yardımcı olmayın anlamına gelmiyor. Çocuğunuz ödevini tek başına yapabilme becerisi kazanıncaya kadar çocuğunuza destek olmalısınız. Ödevleri çocuk adına yapmak yanlıştır. Anne ve babalar ödev konusunda çocuğuna rehber olmalı yol göstermelidir. Onlar adına yapılan ödevler çocukları tembelliğe itecek ödevin amacına ulaşmasını engelleyecektir.

  • Ödevler Öğrenmeleri Kolaylaştırır:

Çocuklar ödevlerini yapıp derse hazır gelmeleri öğrenmeleri kolaylaştırır. Anne ve babalar çocuklarını ödev yapma konusunda zorlamamalıdır. Bu konuda destekleyici ve teşvik edici tutumlar sergilemeleri gerekir. Ödev yaparken yanlış yapan çocuğa karşı anlayışlı ve hoşgörülü olmak gerekir. Çocuğa kızmak ve sert çıkışmak doğru değildir. Sert telkinler çocukların performansını olumsuz etkiler. Çocuğu eleştirmek, kıyaslama yapmak çocukları ödev konusunda soğutacaktır.

  • Ödev Yapan Çocuğun Başında Beklemeyin:

Çocuklar ödev yaparken başında hafiye gibi beklemek doğru değildir. Tedirgin olan çocuklar ödevlerini severek yapmayacaktır. Çocuk ödevlerini yaptıktan sonra aileler mutlaka ödevleri evde kontrol etmelidir. Bazı çocuklar ödevlerini hızlıca özenmeden baştan savma yapar. Ödevlerinin kontrol edilmediğini gören çocuklar bu durumu alışkanlık haline getirebilir.

  • Ödev Ortamı Nasıl Olmalıdır?

Ödevin amacına ulaşması için çocuğun evde çok iyi bir ortam hazırlanmalıdır. Çocukların televizyon karşısında ders çalışmalarına izin verilmemelidir. Ödev için evde sessiz sakin bir ortam yaratılmalıdır. Ödev yapılan ortamda dikkat dağıtacak unsurlar önceden tespit edilip kaldırılmalıdır. Ödev yapılan ortamın sıcaklığı orta derecede olmalıdır. Çok soğuk ve sıcak ortamlar öğrenme için uygun değildir. Çocuğun genel uyarılmışlık halini olumsuz etkiler. Çocuklar için her gün ödev saati olmalıdır. Bu saatler rutine binmelidir. Okul çağındaki çocuklar için bu saat akşam 18.30 ile 20.30 arası olmalıdır.

Add a Comment