Çocuklarda Bedensel ve Zihinsel Gelişim

  • Çocuklarda Gelişim

Çocuk gelişimi zekâ ve bedensel olmak üzere iki bölümde incelenir. Çocukların sağlıklı gelişmeleri için iki alanda da gelişmeleri gerekir. Bedensel ve zihinsel gelişim bireyin hayatında her alanda önemli bir yere sahiptir. Çocuk gelişimini etkileyen birinci faktör çevre faktörüdür. Çocuğun bulunduğu ortam çocuğun zihinsel ve fiziksel gelişimini etkiler. Çocuğun psikolojik özellikleri, karakteri, bilisel yetenekleri, sanatsal yetenekleri çocuğun yaşadığı ortamlardan etkilenir. Çocukların gelişiminde ailenin üzerinde düşen sorumluluklar oldukça fazladır. Çocuğun sağlık beslenmesi, spor yapması fiziksel gelişimi açısından önemlidir. Çocuğun ilgi duyduğu alanlarda kendini geliştirebilmesi için aileler uygun imkanlar sunmalıdır.

  • Çocuklarda Bedensel Gelişim

Çocukların bedensel gelişimi çocukların sosyal, psikolojik ve zihinsel özelliklerini etkiler. Sağlıklı beslenmeyen çocuklar zihinsel potansiyellerinin altında performans gösterirler. Sosyal açıdan kendilerini geliştiremezler. Psikolojik durumları bedensel gelişim nedeniyle yavaşlar. Sağlıklı beslenme çocuğun zihinsel gelişimini destekler. Çocuğun obezite gibi sağlık sorunları yaşaması sağlıklı beslenme ile önlenir. Sağlıklı beslenen çocuk sosyal açıdan sorun yaşamaz. Anne ve babalar çocuklarının fiziksel gelişimleri konusunda hassas olmalı ve çocuklarının sağlıklı beslenmesine dikkat etmelidir.

.

  • Çocuklarda Zihinsel Gelişim

Zihinsel gelişim 5 yaşına kadar büyük bir ivme kazanır. Çocuk 10 yaşına geldiği zaman zihinsel gelişimi büyük ölçüde tamamlar. 10 yaşında çocuğun ilgi alanları ve yetenekleri gelişir. Aile bu dönemde çocuk üzerinde etkili olmalı doğru yönlendirmeler yapmalıdır. Sanata ilgisi olan çocuğunu sanat kurslarına göndermelidir. Çocuklarına zengin öğrenme ortamları yaratmalıdır. Zihinsel aktiviteler çocukların bilişsel gelişimini hızlandırır. Aile çocuklarının yeteneklerini fark etmelidir. Çocukların yeteneklerini geliştirmesi için imkanlar sunmalıdır.

  • Çocuklarda Kişilik Gelişimi

Çocukların karakter gelişimi 3 yaşında büyük ölçüde tamamlanmış olur. 3 yaş çocuğu etrafındaki olayları fark eder ve anlamlandırmaya başlar. Çevresinden çok hızlı etkilenir. Bu yüzden çocuğun çevresi bu dönemde kontrol edilmelidir. Çocuğun karakter gelişimi 3 yaşına kadar büyüdüğü çevreden etkilenir. Çevredeki olumsuz uyaranları kaldırmak ailenin görevidir.

  • Çocuk Gelişiminde Ailenin Rolü

Çocuk gelişimi konusunda en büyük rol ailenindir. Çocuk 10 yaşına gelinceye kadar karakter yapısında değişiklikler görülür. Çocuğun ailesi büyüdüğü çevre ile olan ilişkisi ergenlik sonuna kadar devam eder. Aile bilinçli bir şekilde çocuğun zihinsel ve psikolojik gelişimlerini desteklemesi gerekir. Aile yapısı çocuğun aile içindeki konumunu etkiler. Başarılı çocuk yetiştiren ve çocukların bütün sorunları ile ilgilenen ailelerin çocukları hayata daha güçlü bir şekilde hazırlanmaktadır. Kendi sorununu kendisi çözen, problem çözen özgüveni yüksek bireyler haline gelir. Ailenin çocuğun olumsuz davranışlarını görmezden gelmesi çocuğun olumsuz davranışlar sergilemesine neden olur. Çocuğun gelişiminde aile belirleyici rol oynar. Aile çocuklarına iyi örnek ve model olmalıdır. Aile içinde kurallar olmalı ve bu kurallara ailenin tüm bireyleri uymalıdır. Aile çocuğa değer vermeli ve çocukların fikirleri önemsenmelidir.

Add a Comment