Çocuklarda Öğrenme Güçlüğü

Öğrenme güçlüğünün en belirgin özelliği çocuğun zihinsel olarak yeterli düzeyde olmaması durumudur. Zekâ geriliği olan bireylerde öğrenme güçlüğü görülür. Zekâ geriliği sorunu bireyin akademik başarı seviyesini düşürür. Bu durumda çocuk okuma yazma ve konuşma başta olmak üzere matematik becerilerini kazanmakta güçlük çeker.

  • ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ NEDİR?
  • ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ NE ZAMAN TESPİT EDİLİR?

Çocuklarda öğrenme güçlüğü genelde okul yıllarında tespit edilir. Akademin beceri edinme konusunda yaşanan zorluk ilkokul yıllarında daha belirgin bir şekilde ortaya çıkar. Özgül öğrenme güçlüğü okul öncesi dönemde ve ilköğretim dönemlerinde farklı biçimlerde görülür. Okul öncesi dönemde çocuk renk, biçim ve büyüklükleri ayırt etmekte güçlük çeker. Akran ilişkileri zayıflamaya başlar. Düğüme ilikleme işlerini başarıyla yapamaz. Makas kullanma etkinliklerini gerçekleştiremez. İlköğretim de ise becerilerden ziyade akademik başarıda sorunlar görülür. Ders başarısı bazı derslerde çok yüksekken bazı derslerde çok düşüktür. Okurken ve yazarken harflerin yerini çok sık değiştirir. Harf ve sözcükleri okurken ve yazarken atlar. Harf ve sözcüklere kendince ekleme yapabilir. Tüm bu sayılan belirtiler çocukta öğrenme güçlüğü olduğu anlamına gelmez. Çocuğunuzu mutlaka uzman bir doktorun görmesi gerekir.

Öğrenme güçlüğü erken teşhis edilirse kısa sürede çok yol alabilirsiniz. Öğrenme güçlüğü yaşam boyu devam eden bir rahatsızlık durumudur. Müdahale edilmezse çocuk özellikle ilk ve ortaokulunda ciddi özgüven kaybı yaşar ve tembelleşir. Özgüven düşüklüğü duygusal ve sosyal sorunlara neden olur. Bireyin okuma yazma dışında matematiksel başarılarında düşüklük görülür. Öğrenme güçlüğünün giderilmesinde kilit rol anne ve babalara aittir. Okul, aile ve çocuk arasındaki ilişkinin sağlam temellere dayanması gerekir. Çocukların gelişim süreci hakkında tüm anne ve babalar bilgi sahibi olmalıdır. Böylece çocuğun aksayan durumlarını daha kolay tespit edebilirsiniz. Öğrenme güçlüğü olan bireyler özel eğitime alınması gerekir. Ailenin müdahalesi ile öğrenme güçlüğü giderilemez.

  • ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Öğrenme güçlüğü her bireyde aynı şekilde gerçekleşmez. Öğrenme güçlüğünü temsil eden durumlar vardır. Bu durumlardan birisini ve birkaçını taşıyan bireyler öğrenme güçlüğü yaşar. Öğrenme güçlüğü yaşayan bireylerde işitsel ve görsel algı problemleri vardır.  Öğrenme güçlüğü çekenler genelde dikkat problemi yaşarlar. Dağınıklığı severler. Zamanı iyi kullanamazlar. El ve göz koordinasyonu zayıftır. Dil gelişimi gecikmiştir. Kendini ifade edemezler. Aşırı hareketlidir. İletişim sorunları yaşar arkadaşları ile çok sık kavga ederler. Mantık yürütemezler. Yön kavramları gelişmeyen bireyler çok sık kaybolur. Bilgiyi hafızada tutmada güçlük çeker çabuk unuturlar.

  • ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Öğrenme güçlüğünün birçok çeşidi vardır. Okuma bozukluğu, yazma bozukluğu, matematik bozukluğu, dil bozukluğu, sözel olmayan öğrenme güçlüğü şeklinde çeşitleri vardır. Öğrenme güçlükleri dikkat eksikliği ve Hiperaktivite bozukluğunun bir sebebi olarak da ortaya çıkabilir.

  1. DİSLEKSİ (OKUMA BOZUKLUĞU) : Okuma sisteminde ortaya çıkan güçlüktür. Kişi okumada ciddi sorun yaşar. Heceleri atlayarak okur. Tersine çevirmede zorluk çekilir. Heceleyerek okuma görülür.
  2. DİSGRAFİ (YAZILI ANLATIM BOZUKLUĞU) : Yazı yazmada görülen öğrenme güçlüğüdür. Kişi çok kötü yazar. B ve d gibi birbirine benzeyen harfleri karıştırır. Yazarken satır atlar. Okuması zor bir yazıya sahiptir. Defter düzeni çok kötüdür.
  3. DİSKALKULİ (MATEMATİK BOZUKLUĞU) : Matematiksel ifadeleri öğrenmede güçlük çeker. Sayıları ezberleyemez. Ritmik sayma ve çarpım tablosunu öğrenmede güçlük çeker. Problemlerin mantığını anlayamaz ve çözemez.
  4. DİSPRAKSİ (SÖZEL OLMAYAN ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ) : Psikomotor becerileri yerine getirmede güçlük çekerler. Kalem kullanmak, makasla kes yapıştır yapmak, düğme iliklemek, ayakkabı bağcığı bağlamak, yapboz etkinliklerinde yaşıtlarına göre gelişim geriliği görülür.
  5. AFAZİ (DİL BOZUKLUĞU): Beyinde dil merkezinin zarar görmesi ile ortaya çıkan afazi konuşma bozukluğudur. Travmalar ve beyin hasarları afazinin oluşmasının temel nedenidir. Kişi konuşulanı anlamadığı gibi anlaşılır konuşamaz.

Add a Comment