Okul Olgunluğu Nedir

Okul olgunluğu çocuğun fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal açıdan ilkokulun gerekliliklerini karşılamaya hazır olması durumudur. Okula başlamak için çocukların duygusal ve akademik olgunluğa erişmiş olması gerekir. Akademik olgunluktan kasıt;

el göz koordinasyonu, ince motor becerileri, akıl yürütme, aritmetik, hafıza, görsel ve işitsel dikkat becerilerinin yeterli düzeye ulaşması durumudur. Duygusal olgunluk ise duygularını ifade edebilme, karşısındakinin duygularını anlayabilme, empati kurabilme sosyal problemleri uygun yöntemlerle çözebilme, grup çalışmalarına uyma ve sorumluluğunu yerine getirme becerilerine sahip olma durumudur.

Gelişim basamakları bütün çocuklar için ortak olsa da bireysel farklılıklar nedeniyle bazı çocuklar hızlı ilerlerken bazı çocukların gelişimi çok yavaş ilerler. Bu yüzden çocukların okula hazır olma yaşı değişkendir. Çocuklar genetik ve çevresel faktörlerin etkisi ile aynı olgunluk düzeyine sahip değildir. Aynı yaşta olmalarına rağmen gelişim özellikleri aynı değildir.

Okul öncesinde yeterli uyarıcı materyallerle karşılaşmış,  mevcut potansiyeli yeterince gelişmiş, okuma yazmaya hazırlık çalışmaları kapsamında gerekli çalışmaları yapmış ve sosyal becerileri kazanan çocuklar ilkokula sorunsuz geçiş yaparlar. Okula uyum süreci çok hızlı ve düzgün biçimde gerçekleşir.

OKUL ÇAĞI ÇOCUĞUNUN GELİŞİMİ

  • BİLİŞSEL GELİŞİM

Okul öncesi dönemde çocukların mantıksal düşünme becerileri gelişmeye başlar. Sayı, zaman, mekân, boyut ve hacim kavramlarını öğrenirler. Basit toplama ve çıkarma işlemleri yapabilirler. Algıladıklarını hafızalarında uzun süre tutabilirler. Olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurabilirler. Akıl yürütme becerileri bu dönemde hızla gelişmeye başlar. Dikkatleriniz uzun süre bir noktada tutabilirler. Yetenekleri, dikkatleri ve bellek kapasiteleri artar.

  • DİL GELİŞİMİ

Okul öncesi dönemde çocuklar nesnelerin şeklini, boyutunu ve rengini tanımlar. Farklılık ve benzerlikleri ayırt ederler. Sözcük daracığı hızlı gelişir. Kavramların zıddını bilirler. Konuşmalarında eş ve zıt anlamlı kelimeleri kullanırlar. Yönergeleri takip edebilirler. Dinlediklerini anlama ve anlatma becerisine sahiptir.

  • SOSYAL GELİŞİM

Okul öncesi dönemde çocuklar işbirliği gerektiren etkinliklere katılırlar. Grup içinde kuralları oyunlar oynamayı severler. Kuralları kendilerine özgün hale getirirler. Arkadaşlık ilişkileri kısa sürelidir. Küsme, darılma ve barışmalar çok yaşanır. Arkadaşlık hayatlarının önemli bir parçasıdır.

  • DUYGUSAL GELİŞİM

Okul öncesi dönemde çocuklar anne ve baba ile güvenli bir ilişki kurmuş olması gerekir. Güvenli ilişkiler güvenli ayrılığı başarılı kılar. Çocuk duygusal tepkiler sergilemez. Aşırı bağlı birey olmaktan çıkıp toplumsal kurallara uygun nitelik kazanır.

Add a Comment