Oyunun Çocuğun Yaşamına Etkisi


Oyun çocuk için iyi bir öğrenme aracıdır. Çocuk birçok şeyi oyun aracılığı ile öğrenir. Oyun, bireyi fiziksel, bilişsel, duyuşsal ve sosyal açıdan geliştirir. Oyun hayal gücünü zenginleştirir. Oyun çocuğun gerçek hayata hazırlandığı güvenli bir mekândır. Oyun çocuğun ince ve kaba motor kaslarını geliştirir. Yeni doğan bebeğin elini kolunu sürekli hareket ettirmesi, elleri ve ayakları izlemesi, ayakları yakalamaya çalışması bebek için bir oyundur. Bu etkinlikler bebeklerin kaslarını çalıştırıp güçlendirir. Topu yakalamaya çalışmak çocuklarda ince motor becerisini geliştirir. Topu tekrar fırlatmak çocukta kaba motor kaslarını çalıştırır. 

Oyun çocukların bilişsel becerilerini geliştirir. Çocuklar oyun oynarken düşünürler. Yeni bir şeyler ortaya koymak için zihinsel faaliyetlerin içine girerler. Hayal kurup hafızalarını aktif bir şekilde kullanırlar. Problem çözer ve yeni şeyler öğrenmeye başlarlar. Çevreyi keşfetmek için sürekli sorular sorarlar. İşlerin nasıl yürüdüğünü anlamak yeni deneyimler kazanmak için oyunları kullanırlar. 2 yaşında çocuklar sembolik oyunlar oynamaya başlar. Çevresindeki eşyalara anlamlar yüklerler. Cansız varlıklara canlı muamelesi yaparlar. Tahta çubuk at olur ona su verirler. Bez bebeği üşümesin diye sıkıca sararlar. Bebeğini düşüren kız çocuğu saatlerce bebeğinden özür diler.

Bebekler 3 yaşına kadar tek başına oyunlar oynar. Bunun temel nedeni benmerkezci yapıda olmalarıdır. 3 yaşından sonra çevresinde akranlarını gözleri arar. Akranları ile vakit geçirmekten hoşlanırlar. 3 yaşından sonra çocukların sosyal yönleri ağır basar. Ortak oyunlar oynarlar. Çocuklar bir başkası ile oyun oynarken iletişim kurmayı, sırasını beklemeyi, başkalarının hakkına saygı göstermeyi, başkalarının duygularını önemsemeyi öğrenir. Oyun ile çocuklar başarı, başarısızlık, mutluluk, hayal kırıklığı, kızgınlık, sabır ve sabırsızlık gibi duyguları öğrenirler. Çocuk oyun oynarken duygularını anlamlandırmayı ve duygularını kontrol etmeyi öğrenir.

Çocuklarda oyun doğumla birlikte başlar. Doğan bebek etrafını izleyerek çevreyi keşfetmeye ve anlamaya çalışır. Keşfettiği ilk şey kendi bedenidir. Kol ve bacaklarını keşfeden çocuk bunları hareket ettirerek ilk oyununu oynamaya başlar. Ellerini ağzına götürerek bedenini hisseder. Daha sonra eline geçen her nesneyi doğayı tanımak için kullandığı ağzına götürür. Bebekler üçüncü aydan sonra ce-e oyununu oynarlar. Bu oyundan büyük keyif alırlar. 3. Aydan sonra ellerine geçirdiği her oyuncağı hareket ettirmeye çalışırlar. Oyuncakları sürekli yere atması işitme organ gelişimine katkı sağlar. Nesnelerin çıkardığı seslere dikkat kesilerek nesneleri anlamaya ve keşfetmeye çalışırlar.

Okul öncesi çocuklar en az 5 saat ilkokul çocukları ise en az 3 saat oyun oynamalıdır. İlkokul çağında okulun başlaması ile birlikte çocukları oyun saatleri daralır. Kurslar, etütler, aktiviteler çocukları oyun konusunda kısıtlar. Anne ve baba olarak çocuklarınızı oyun konusunda kısıtlamayın. Çocukların oyun oynaması için gerekli ortamlar yaratmalısınız. Oyunu boşa geçirilen zaman olarak düşünmeyin. Oyun çocuk için bir ihtiyaçtır. Çocuklar oyun oynayarak enerjilerini boşaltır deşarj olurlar. Oyunlar çocukların gelişimi açısından oldukça önemlidir. Birçok beceri oyun ile kolayca kazandırılır. Oyun çocuklara kritik davranışlar kazandırma mecrasıdır.

Oyun oynayan çocuğun oyununa müdahale etmek doğru değildir. Oyunda anne ve babalar patron rolünden çıkmalıdır. Çocuklara kendi oyunlarını kendileri yönetme şansı verilmelidir. Çocuğa hangi oyunu oynayacağı söylenmemelidir. Çocuk istediği oyunu oynamalıdır. Oyun oynayan çocuğa aşırı korumacı yaklaşmak da doğru değildir. Özellikle arkadaşlarının yanında aşırı korumacı davranmak çocukların gururunu zedeler. İlkokul çağında bu tip durumlarda çocuklar arkadaşları arasında süt çocuğu olarak adlandırılır. Bu durum çocukların belik bütünlüğüne ve özgüveninin düşmesine neden olur. Çocuklarınızı kısıtlamadan özgürce hareket etmelerini sağlayın. Çocukların sizden istediği tek şey budur.

Add a Comment