Sayılar Çocuklara Nasıl Öğretilir?

Anaokulu Çağındaki Çocuklarda Sayı Kavramı ve Sayısal Zeka

Anaokulu çağındaki çocuklara sayı kavramını öğretmesi zordur. Bunun temel nedeni çocukların zihinsel olarak işlem öncesi dönemde yer almasıdır. Bu dönemde çocuklara soyut kavramları öğretmek zordur. Bu dönemdeki çocuklara soyut kavramlar ancak somutlaştırarak öğretilebilir. Somutlaştırma da ancak sınıf içi etkinlik ve aktivitelerle mümkündür. Anne ve babalar sayı saymayı bilmeyen çocuklarında zihinsel gerilik olabilir endişesi taşırlar.

Çocukların sayı kavramını öğrenebilmesi için bazı aktiviteleri yapabiliyor olması gerekir. Eşleşme, sınıflama ve sıralama becerisi kazanmamış çocukların sayıları öğrenmesi çok güçtür. Anaokulunda sayılardan önce bu beceriler kazandırılmaya çalışılır. Bu becerileri kazanan öğrenciler sayıları sağlam temeller üzerine oturtabilir. Öğrenmeleri daha kalıcı gerçekleşir.

Çocuklara sayıları öğretmek için şu aktiviteler yaptırılır:

 1. Karışık bir şekilde dizilmiş 1 den 10 kadar modeller arasında çizilen rakamın eşini bulma çalışması yaptırın.
 2. Karışık dizilen 1 den 10a kadar olan rakamlar arasında söylenilen rakamı bulma çalışması yaptırın.
 3. Karışık dizilmiş 1 den 10a kadar olan sayılar arasında gösterilen rakamı bulma çalışması yaptırın.
 4. Sözel yönlendirme çalışması ile çocuğa 1 den 10 a kadar saydırın.
 5. Verilen rakamlar arasını saymasını isteyin. 2 den 8e kadar say gibi
 6. Verilen rakamdan geriye doğru saydırın. 8 den 3e kadar say gibi
 7. Değişik sayıdaki nesneleri eşleştirme çalışması yaptırın.
 8. İki rakamdan hangisinin daha az ya da çok olduğunu söyletin. 9 mu çok yoksa 5 mi çok gibi
 9. Sayı kümesindeki sayıları dizme, sayıları okuma ve istenilen rakamı gösterme çalışması yaptırın.
 10. Verilen iki gurubun hangisinin daha az ve daha çok olduğunu söyletin.
 11. Nesne gurubu verip bu gurupları rakamlarla eşleştirmelerini isteyin.
 12. Nesne guruplarını saydırın. (En fazla 3 nesne gurubu olsun.)
 13. Rakam vererek rakama denk gelecek uygun nesne gurubunu göstermesini isteyin.
 14. İki nesne gurubundan fazla olan nesne gurubunu buldurun. Fazla olan nesne gurubundan nesne azaltarak iki gurubu eşit hale getirmesini isteyin.
 15. 1 den 10a kadar sayarken arada atlanılan rakamı söylemesini isteyin.
 16. Sıralanan nesne resimlerinden söylenilen sıradaki nesneyi göstermesini isteyin.
 17. Sıralanan sayı kartlarından atlanılan sayıyı bulmasını isteyin.
 18. Sıralanan nesneleri sıra sayısı ile birinci, ikinci, üçüncü gibi saymalarını isteyin.
 19. Verilen kümeye eş olan, verilen kümeden az olan, verilen kümeden çok olan nesne guruplarını göstermelerini isteyin.

Add a Comment